Programe de cercetare

Traficul de persoane este un fenomen cu amploare transnationala, puternic influentat de migratie, contexte sociale si economice in statele de origine, tranzit si cele de destinatie. Dinamica intensa a fenomenului face dificile eforturile de prevenire si combatere eficienta. La nivel european se elaboreaza politici si strategii in directia reducerii cauzelor si consecintelor ce antreneaza persoanele intr-un  astfel de proces. Data fiind nevoia de actualizare permanenta a masurilor anti-trafic si de imbunatatire a practicilor existente privind prevenirea, combaterea, protectia si asistenta acordata victimelor, se impune studierea fenomenului, a factorilor de vulnerabilitate, a particularitatilor statelor de origine si destinatie. ADPARE se implica in desfasurarea activitatilor de cercetare (calitativa), realizate la nivel national si international, punandu-si la dispozitie experienta in domeniu:

EVALUAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ACORDATE VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE

Prezenta lucrare a fost realizată în cadrul Programului de protecție și asistență specializată pentru victimele traficului ACASĂ și este rezultatul unei cercetări care a avut ca principal obiectiv evaluarea serviciilor de protecție și asistență specializată furnizate victimelor traficului de persoane de către Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație (ADPARE). Scopul acestei cercetări îl reprezintă o mai bună înțelegere a impactului pe care l-au avut serviciile oferite asupra beneficiarilor, a schimbărilor produse și îmbunătățirea calității acestor servicii în viitor.

ABILITAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE PENTRU A FACE FAȚĂ PROVOCĂRILOR RIDICATE DE PANDEMIA COVID 19

Parteneri: Black Sea Trust pentru Cooperare Regională; German Marshal Fund din Statele Unite ale Americii; ADPARE.
Scurta descriere a proiectului:Cele două materiale au fost realizate în cadrul proiectului Abilitarea victimelor traficului de ființe umane pentru a face față provocărilor ridicate de pandemia COVID 19, finanțat de Black Sea Trust pentru Cooperare Regională, proiect al German Marshal Fund din Statele Unite ale Americii și sunt rezultatul unei cercetări și al grupurilor de lucru realizate de către specialiști cu victime aflate în programul de protecție și asistență ADPARE. Proiectul a avut ca obiective principale evaluarea impactului și consecințele pandemiei COVID-19 asupra victimelor traficului din perspectiva unor actori instituționali și neguvernamentali și crearea unui ghid care să ofere suport specialiștilor în munca lor de zi cu zi în protejarea și asistarea victimelor traficului de persoane în timpul pandemiei.

TEMVI — MINORI TRAFICATI SI EXPLOATATI, INTRE VULNERABILITATE SI ILEGALITATE

TEMVI-IMAGE

Descrierea pe scurt a proiectului

Parteneri: Universitatea din Padova – Centrul pentru Drepturile Omului (partener principal); Municipalitatea din Venetia; Cooperativa Sociala Equality; Asociatia Volontarius; Nuovi Vicini Onlus; Asociatia La Strada – Der Weg; Cooperativa Sociala Azalea (Italia); Asociatia ALC (Franta); Hungarian Baptist Aid (Ungaria); ADPARE (Romania). Foarte important, organisme nationale si locale participa in proiect in calitate de asociati: Ministerul Justitiei – Agentia Nationala Anti-mafie; Ministerul de Interne – Serviciul Central impotriva Crimei Organizate; Cinformi – Departamentul Social si de Munca – Provincia Autonoma Trento; Provincia Autonoma Bolzano; Municipalitatea din Trento, Serviciul de Activitate Sociala; urmatoarele ONG-uri: Gruppo R, Punto l’Approdo, Centrul Caritas della Arcidiocesi din Udine, La Tenda Onlus, Asociatia Welcome (Italia); Organizatia Internationala pentru Migratie, Misiunea in Ungaria.
Scurta descriere a proiectului: Directiva Uniunii Europene 2011/36 /
UE privind prevenirea si combaterea traficului de fiinte umane si protejarea victimelor acestuia, listeaza in art. 2.3 principalele forme de exploatare, care reprezinta scopuri pentru traficul de fiinte umane, si pentru prima data, „exploatarea activitatilor infractionale”, este inclusa intr-un document legislativ international. Mai multe detalii

PRO-ACT

Durata: Octombrie 2014 – Octombrie 2016
Parteneri: FairWork, FLEX, LAWRS, Migrant Help, eLiberare
Scurta descriere a proiectului: Programul urmareste identificarea si sprijinirea victimelor exploatate prin munca. Initiat in Olanda de organizatia Fair Work, programul va initia workshopuri si suport in tari precum Olanda, Anglia si Romania si urmareste sprijinirea si respectarea drepturilor de lucru in Uniunea Europeana. Mai multe detalii

E-Notes – Observatorul European al ONG-urilor impotriva Traficului de Persoane, Exploatarii si Sclaviei

Durata: Martie 2010 – Aprilie 2011
Parteneri: Asociatia On the Road (Italia), La Strada International (Olanda) ALC/SPRS (Franta), Accem (Spania)
Scurta descriere a proiectului: realizarea unui exercitiu de monitorizare a nivelului de implementare in context national a politicilor si practicilor internationale in lupta impotriva traficului de persoane. Cercetarea a inclus organizatii nonguvernamentale din  cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, avand in vedere componente ca: masuri legislative, combatere si pedepsire a infraciunii, prevenire, protectie si asistenta pentru victime, existenta unui raportor national.

ENPATES – Platforma Ong-urilor impotriva Traficului de Persoane, Exploatarii si Sclaviei

Durata: Iulie 2010 – Iulie 2012
Parteneri: Asociatia On the Road (Italia), La Strada International (Olanda) ALC/SPRS Franta, Accem (Spania)
Scurta descriere a proiectului: Pornind de la limitarile existente privind armonizarea perspectivelor de abordare in lupta impotriva traficului de persoane existente in plan european, precum si la nivelul cooperarii si coordonarii eforturilor actorilor relevanti, proiectul are ca obiectiv stabilirea unei retele de organizatii non-guvernamentale active Pan-European. Aceasta are in vedere stabilitatea, flexibilitatea si adaptabilitatea membrilor in a dezvolta strategii eficiente de coordonare in directia promovarii si protejarii Drepturilor Omului cu aplicabilitate la victimele traficului de persoane.

ANIMANOVA – Integrare pe piata muncii pentru persoanele traficate

Durata: 2009 -2012
Parteneri: Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate; Fundatia Filantropia; 5 organizatii non-guvernamentale partenere din Italia
Scurta descriere a proiectului: Proiectul este cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Sevizeaza cresterea competentelor si cunostinţelor a cel putin 260 de operatori implicati in prevenirea si combaterea traficului de persoane, prin schimb de experienta, de informatii si de bune practici, astfel reprezentanti ai institutiilor publice, ONG-urilor din Romania si Italia vor putea folosi o retea de interventie ce va avea ca scop reintegrarea sociala si profesionala a victimelor traficului de persoane. ADPARE, prin intermediul membrilor echipei, a contribuit cu expertiza in derularea proiectului coordonat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate.

Roots – Programul European pentru Prevenirea si Combaterea Criminlitatii 2007

Durata: 2009-2010
Parteneri: Asociatia Diakonia Onlus (Caritas Vincenza Italia); Asociatia Animus si Asociatia Demetra (Bulgaria); Fundatia Pro Women (Romania); Asociatia Caritas Bucuresti; Asociatia Femeilor din Romania; Euro-Mediteraneean Network (Grecia); Cooperativa sociala CoGe.S (Italia)
Scurta descriere a proiectului: Scopul proiectului se refera la imbunatatirea eforturilor de prevenire a traficului de persoane atat prin desfasurarea programelor de protectie cat si asistenta pentru victimele traficului de persoane, particlarizat la femeile supuse exploatarii sexuale. Roots promoveaza schimburile de politici si bune practici al nivelul ONG-urilor active in domeniu, si cooperarea multi-agency cu caracter trans-national. Printre activitatile desfasurate se numara: grupuri de lucru intre profesionistii din prima linie de lucru cu victimele traficului de persoane; realizarea unei campanii de prevenire privind riscurile de victimizare la care pot fi supuse femeile; pregatirea si diseminarea materialelor de campanie; elaborarea unei strategii de repatriere a victimelor traficului de persoane dintr-o perspectiva normalizaatoare. ADPARE contribuie la implementarea proiectului prin experienta intensiva de lucru cu victimele, participand la grupurile de lucru si la realizarea activitatilor de prevenire destinate potentialelor victime.

Studiu de fezabilitate si evaluare asupra dezvoltarii unui numar european de tip hot-line pentru victimele traficului de persoane

Durata: Noiembrie 2008 – Iulie 2009
Parteneri: La Strada International Olanda; SoFFI.K Berlin; cercetatori independenti
Scurta descriere a proiectului: In urma Deciziei adoptate de Comisia Europeana, statele membre ale Uniunii Europene primeau cerinta de a rezerva un numar de 6 cifre de tipul 116 xxx, destinat persoanelor ce pot semnala situatii de urgenta catre serviciile sociale. In acest sens, studiul isi propune evaluarea nevoii si capacitatii structurilor existente pentru a crea un hotline pentru victimele traficului de persoane in Romania. Printre obiectivele proiectului se numara: evaluarea hotline-urilor locale, nationale si regionale existente, destinate exlusiv victimelor traficului de persoane; evaluarea furnizorilor de asistenta activi in plan local/national/regional, cu atributii de gestionare a hotline-urilor; evaluarea fezabilitatii implementarii unui hotline pan-european (de tipul 116xxx) destinat victimelor, in conexiune cu serviciile de asistenta ce urmeaza a fi desfasurate. Cercetarea a folosit o abordare multi-modala, uzand atat metode calitative cat si cantitative: chestionare pentru diferitele institutii cu atributii anti-trafic; focus grupuri; interviuri; analiza de baza de date. ADPARE a avut rolul de a administra chestionare si de a conduce interviuri standardizate cu actorii relevanti in prevenirea si combaterea traficului de persoane: reprezentanti ai ANITP; reprezentanti ai structurilor de politie; clinici medicale; organizatii non-guvernamentale active in domeniul serviciilor sociale; reprezentanti ai sindicatelor. In final, rezultatele cercetarii nu au indicat necesitatea implementarii unui astfel de serviciu telefonic in Romania, in paralel functionand Tel Verde manageriat de ANITP.

Seccucities: Minorii neacompaniati: Conditiile repatrierii

Durata: Martie 2008 – Septembrie 2009
Parteneri: Terre des Hommes –Aide a l’Enfance Foundation (Biroul in Budapesta), Asociatia/Federatia Jeunes Errants (Franta)
Scurta descriere a proiectului: Proiectul isi propune realizarea unui studiu de fezabilitate asupra reintegrarii minorilor neacompaniati si minorilor victime ale traficului de persoane din perspectiva tarilor de origine (Romania, Albania) si destinatie (Spania, Franta, Italia, Austria). Contributia ADPARE in proiect a constituit adaptarea itemilor din cercetare la realitatile romanesti si aplicarea unui chestionar victimelor minore ale traficului international de persoane, aflate in programele de asistenta derulate de organizatie. Itemii chestionarului au avut in vedere: contextul familial, etapele procesului de trafic, identificarea, asistenta pre si post repatriere in tara de origine.

Feedback – Perceptia modelelor de asistenta si protectie a victimelor traficului de fiinte umane din perspectiva persoanelor asistate

Durata: Februarie 2007 – Ianuarie 2008
Parteneri: ALC/SPRS-Accompagnement Lieux d’accueil Carrefour éducatif et social (Nisa, Franta); Congreso Sobre Prostitucion (Madrid, Spania); Asociatia On the Road (Italia); Centrul de suport pentru familiile persoanelor (Lituania) ; Fundatia Nadja (Bulgaria); Caritas Bucuresti;
Scurta descriere a proiectului: Feedback realizeaza o cercetare calitativa ce vizeaza, prin intermediul interviurilor, perceptia victimelor asupra: statutului lor, a programelor de asistenta in care au fost incluse si a profesionistilor cu care au intrat in contact. Grupul tinta este compus din 31 de femei, victime ale traficului de persoane, prin toate formele de exploatare (sexuala, prin munca fortata, cersetorie, servicii domestice si constrangere la comiterea de infractiuni), de 9 nationalitati, cu varsta maxima de 25 de ani. ADPARE a selectionat si intervievat 11 beneficiare, corespunzand criteriilor specificate, furnizand date ce ulterior au fost integrate intr-un manual.

Manual de combatere a traficului de persoane-pentru autoritati

Durata: Mai 2006
Parteneri: Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratie (ICMPD); Programul de Dezvoltare ONU (UNDP) – Misiunea din Romania
Scurta descriere a proiectului: Manualul se adreseaza reprezentantilor autoritatilor de investigatie, cu activitate in domeniul combaterii traficului intern si international de persoane, prin toate formele de exploatare (sexuala, prin munca si servicii fortate, constrangere la comiterea de infractiuni, prelevare de organe, forme mixte).

Programul pentru Sustinerea Dezvoltarii Mecanismelor Transnationale de Referire a Persoanelor Traficate (TRM) in Sud-Estul Europei  – TRM-SEE

Durata: 2006 – 2009
Parteneri: Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratie (ICMPD), USAID-Agentia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internationala
Scurta descriere a proiectului: Elaborarea si dezvoltarea unui ghid de practici standardizate in ceea ce priveste referirea victimlor traficului de persoane; crestera accesului acestora la servicii de asistenta directa si in vederea incluziunii sociale, cu aplicabilitate la zona de Sud-Est a Europei. Statele participante la elaborarea TRM-SEE au fost: Albania, Bulgaria, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei si Romania; Un expert ADPARE a facut parte din echipa nationala de implementare a proiectului, astfel ca experienta de lucru a ADPARE in domeniul asistentei victimelor traficului de persoane a fost valorizata prin contributie la realizarea ghidului si implicare in formarea diversilor actori nationali cu responsabilitati in identificarea si referirea victimelor traficului de persoane.

Programul pentru dezvoltarea unui mecanism transnational de referire a victimelor traficului de persoane intre statele de origine si cele de destinatie – TRM-EU

Durata: Iunie 2006 –Iunie 2008
Parteneri: USAid, Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor de Migratie (ICMPD) ;
Scurta descriere a proiectului: Luand in considerare natura transnationala a traficului de persoane, partenerii programului de TRM-EU au propus elaborarea si dezvoltarea unui ghid de practici pentru stabilirea unui mecanism transnational de referire cu finalitatea de: implementare a serviciilor de asistenta directa si interventie in criza la identificarea victimei; asistenta si protectie pentru incluziunea sociala a victimelor traficului de persoane; asistenta la repatriere si asistenta in vederea reintegrarii; protectia victimei in relatia cu autoritatile investigative si in tribunal. Reprezentanti ai echipei ADPARE au facut parte din grupul de implementare a TRM-EU in Romania.