Proiect european

European action for compensation for victims of crime

Din Octombrie 2017 ADPARE este un partener activ si direct implicat in implementarea proiectului Justice at Last – European action for compensation for victims of crime, proiect cu durata de doi ani, coordonat de La Strada International și implementat în colaborare cu ONG-uri partenere din Bulgaria , Republica Cehă , Spania , Germania, Austria, Olanda, Irlanda , Macedonia Serbia și România. ONG-ul partener din România este ADPARE ( Asociatia pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare si Educatie).

Scopul general al proiectului este de a spori accesul la compensații si despagubiri pentru victimele traficului de persoane și ale infracțiunilor conexe, cat și de a contribui la aplicarea eficientă la nivel național a legislației UE privind dreptul victimelor la despăgubiri în statele membre ale Uniunii Europene.

Activitățile proiectului includ identificarea și analiza juridică a cererilor de despăgubire si de compensare; evaluarea dificultatilor legate de referirea victimelor, asistarea legala specializata a acestora, executarea hotararilor privind despagubirile; instruiri internaționale și naționale, seminarii și întâlniri ale grupurilor de interese pentru profesioniști cu privire la cererea de despăgubiri si compensatii; o campanie de informare europeană pentru promovarea drepturilor victimelor infracțiunilor; și crearea unui centru interactiv de resurse online.

Pentru mai multe informatii cu privire la activitatile desfasurate in cadrul acestui proiect si activiatile ce urmeaza a fi derulate va invitam sa accesati pagina proiectului, disponibila AICI.